Weetjes & Tips

Regelmatig zal deze pagina aangevuld worden met nieuwe weetjes en handige tips om tot geslaagde dokumenten en reprodukties te komen. Blijf kijken!


Let op bij het aanleveren van digitale documenten;
- bij voorkeur een PDF-bestand.
- hebt u geen ADOBE ACROBAT, download dan een PDF WRITER of
PDF CREATOR via GOOGLE.
- JPEG, met genoeg resolutie. (liest 300 DPI)
- bij het aanleveren van ander soort bestanden (bijv. WORD, Publisher, Powerpoint, e.d.) kan het zijn dat teksten, afbeeldingen e.d. verspringen
en niet aangeleverde lettertypen worden omgezet naar een ander
lettertype. Wij nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid.
- levert u een digitaal bestand aan, anders dan PDF, en wilt
u zeker zijn dat het goed wordt uitgeprint, komt u dan even langs.
- geef duidelijk aan of het in kleur/ zwart-wit/, enkelzijdig, dubbelzijdig, normaal of dikker papier enz. uitgeprint moet worden.
- lever bij voorkeur de documenten in A4, 21x29,7 cm of
A3, 29,7x42 cm aan. (Niet kleiner. Groter mag maar is niet noodzakelijk)
- wij kunnen niet aflopend printen. De witrand is ± 5 mm rondom. Hou daar rekening mee met uw opmaak. Wij kunnen wel aflopend print en drukwerk leveren. Mits de bestanden minimaal 2 mm overlap hebben. Het print of drukwerk wordt dan bijgesneden.( Zie verderop meer hierover)
- hebt u niet genoeg kennis om een opdracht printklaar aan te leveren dan helpen wij u graag. Het uurtarief is € 50,- of een deel hier van.
- hebt u opdracht gegeven om uw opdracht te printen en constateert u achteraf toch nog fouten, dan zijn de kosten voor u zelf.

AUTOCAD BESTANDEN
- een PDF-bestand.
- AUTOCAD bestanden graag aanleveren in DWG/ DFX/ PLT versie 2005.
- AUTOCAD tekeningen worden op schaal uitgeprint.
(als deze ook op schaal zijn getekend)PAPIERFORMATEN

MEEST VOORKOMENDE PAPIERFORMATEN
A0
1189 x 841 mm
1 vierkante meter
A1
841 x 594 mm
krant-formaat, de helft van A0
A2
594 x 420 mm
de helft van A1
A3
420 x 297 mm
de helft van A2
A4
297 x 210 mm
de helft van A3
A5
210 x 148,5 mm
de helft van A4
A6 (kaart)
148,5 x 105 mm
de helft van A5
B5
257 x 182 mm
Legal
8,5 x 14 inch =
215,9 x 355,6 mm

Letter

8,5 x 11 inch =
215,9 x 279,4 mm
Tabloid
11 x 17 inch =
279,4 x 431,8 mm
het dubbele van Letter


VERGROTEN & VERKLEINEN naar een ander A-formaat

Om te vergroten naar een groter A-formaat, bijvoorbeeld van A4 naar A3, gebruikt u de vergrotingsfaktor 141%. Om te verkleinen hanteert u de verkleiningsfaktor 71%.


LETTERTYPEN

Er bestaan letters mét schreef en schreefloze letters. Letters met schreef zijn geschikt voor grote hoeveelheden tekst omdat zij gemakkelijk leesbaar zijn. Schreefloze letters ogen veel zakelijker en zijn de laatste tijd nogal 'in'.

MET SCHREEF
SCHREEFLOOS

U kunt ze ook door elkaar gebruiken. Een klassiek voorbeeld is de 'gewone' tekst in een letter met schreef en de koppen erboven met een schreefloze letter. De bekendste letter met schreef is de Times/Dutch en de bekendste schreefloze is de Arial/Helvetica/Swiss. De aanduidingen Roman en Italic bij lettertypen, betekenen recht-op en cursief/schuin schrift.

Aflopend printen.

Wilt u een flyer, folder, poster of andere publicaties aflopend geleverd hebben dan dient u de bestanden (liefst in PDF) aan te leveren met extra ruimte van minimaal 2 mm rondom waarop de afbeelding doorloopt. Zie hieronder. Wij kunnen dan het print of drukwerk bijsnijden. Wilt u aflopend op din frmaat (A5,A4,A3 enz) dan dienen we te printen op groter materiaal wat een stuk duurder kan zijn.